Flyttefeber

Kommunemusikken produserte det komplette lydsporet til NRK serien “Flyttefeber” i 2009. TV serien fA?lger flere forskjellige mennesker som alle flytter fra et sted til et annet, av forskjellige grunner. Jeg hadde lA?pende kontakt med redaksjonen under store deler av produksjonen, og laget forskjellige typer musikk til de forskjellige karakterene i serien. I sA? mA?te er dette en veldig variert og stor jobb for Kommunemusikken, og det mest omfattende prosjektet jeg har gjort til nA?.

Pga.

help with homework online periactin for sale, generic dapoxetine.
narrative report writing

tidspress er musikken produsert parallellt med TV serien, og ikke komponert inn i de ferdige programmene i ettertid. Derfor er mye av musikken produsert som ganske lange strekk, med forskjellige typer av variasjoner som gjA?r at fotoredigererne enkelt kan klippe seg ut og inn av musikken etter behov. I starten jobbet jeg mye med stemninger og spesifikke situasjoner. For eksempel det A? gA? rundt i et nedbrent hus, ensomheten i A? bo alene som enke, eller en 5 A?ring som pusler rundt i et hus fullt av pappesker. Etter hvert som programmene ble klippet, laget jeg i tillegg mer spesifiserte ting som var tilpasset enkeltscener og situasjoner.

Her er en del eksempler pA? musikk som ble laget til Flyttefeber – En ny start.

Mye av den gjennomgA?ende musikken er ganske lett og ukomplisert, basert pA? akkustiske og organiske lyder som kassegitar, piano, orgel, trekkspill og trommer:

Flyttefeber vignett Vignett

NN Gudrun 4 “Gudrun”

NN Heidi og Ulf 2 “Heidi & Ulf”

Barnas flyttefeber “Barnslig flyttefeber”

I enkelte settinger A?nsket vi ogsA? A? bruke mer orkestrerte og stA?rre, kall det gjerne svulstige lydbilder, som gir litt mer filmfA?lelse og i stA?rre grad underbygger en dramaturgi, for eksempel en soloppgang, et skippertak eller en stor oppgave, et spesielt emosjonelt A?yeblikk eller andre situasjoner som fortjener litt ekstra:

NN Disney 1 “Disney-feel”

NN Gudrun 5 “Gudrun rolig”

NN Gudrun 3 1 “Comic”

NN Drone 2 “Emosjonelt”

NN Arps 7 “Mot hA?yden”

Underveis i produksjonen utforsket vi mange forskjellige musikalske uttrykk, som ikke alle ble brukt i like stor grad. Her er et par eksempler pA? det:

Flyttebyraa “FlyttebyrA?”

Delayed 1 “Wireaktig”

All musikken som ble laget til Flyttefeber er instrumental, med ett unntak. Helt til slutt i det siste programmet A?nsket vi A? oppsummere hele serien med en kort lA?t basert pA? temaer som gikk igjen i programmene, og med en tekst som forsA?kte A? fange litt av bA?de stemningene og hendelsene vi hadde vAi??rt med pA? gjennom 6 programmer. Heller ikke her var det allverdens med tid A? ta av, sA? jeg endte opp med A? bA?de synge og kore pA? sangen selv. Den fikk tittelen “Flyttefeberfri”:

NN Flyttefeberfri (KMV) “Flyttefeberfri”

Flyttefeber – En ny start, ble sendt pA? NRK i 2009, og er siden sendt bi??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??i??de pA? dansk og svensk TV. For mer informasjon om serien, og linker til nett TV og torrent, klikk her.