Flyttefeber

Kommunemusikken produserte det komplette lydsporet til NRK serien “Flyttefeber” i 2009. TV serien følger flere forskjellige mennesker som alle flytter fra et sted til et annet, av forskjellige grunner. Jeg hadde løpende kontakt med redaksjonen under store deler av produksjonen, og laget forskjellige typer musikk til de forskjellige karakterene i serien. I så måte er dette en veldig variert og stor jobb for Kommunemusikken, og det mest omfattende prosjektet jeg har gjort til nå.

Pga.

help with homework online
narrative report writing

tidspress er musikken produsert parallellt med TV serien, og ikke komponert inn i de ferdige programmene i ettertid. Derfor er mye av musikken produsert som ganske lange strekk, med forskjellige typer av variasjoner som gjør at fotoredigererne enkelt kan klippe seg ut og inn av musikken etter behov. I starten jobbet jeg mye med stemninger og spesifikke situasjoner. For eksempel det å gå rundt i et nedbrent hus, ensomheten i å bo alene som enke, eller en 5 åring som pusler rundt i et hus fullt av pappesker. Etter hvert som programmene ble klippet, laget jeg i tillegg mer spesifiserte ting som var tilpasset enkeltscener og situasjoner.

Her er en del eksempler på musikk som ble laget til Flyttefeber – En ny start.

Mye av den gjennomgående musikken er ganske lett og ukomplisert, basert på akkustiske og organiske lyder som kassegitar, piano, orgel, trekkspill og trommer:

Flyttefeber vignett Vignett

NN Gudrun 4 “Gudrun”

NN Heidi og Ulf 2 “Heidi & Ulf”

Barnas flyttefeber “Barnslig flyttefeber”

I enkelte settinger ønsket vi også å bruke mer orkestrerte og større, kall det gjerne svulstige lydbilder, som gir litt mer filmfølelse og i større grad underbygger en dramaturgi, for eksempel en soloppgang, et skippertak eller en stor oppgave, et spesielt emosjonelt øyeblikk eller andre situasjoner som fortjener litt ekstra:

NN Disney 1 “Disney-feel”

NN Gudrun 5 “Gudrun rolig”

NN Gudrun 3 1 “Comic”

NN Drone 2 “Emosjonelt”

NN Arps 7 “Mot høyden”

Underveis i produksjonen utforsket vi mange forskjellige musikalske uttrykk, som ikke alle ble brukt i like stor grad. Her er et par eksempler på det:

Flyttebyraa “Flyttebyrå”

Delayed 1 “Wireaktig”

All musikken som ble laget til Flyttefeber er instrumental, med ett unntak. Helt til slutt i det siste programmet ønsket vi å oppsummere hele serien med en kort låt basert på temaer som gikk igjen i programmene, og med en tekst som forsøkte å fange litt av både stemningene og hendelsene vi hadde vært med på gjennom 6 programmer. Heller ikke her var det allverdens med tid å ta av, så jeg endte opp med å både synge og kore på sangen selv. Den fikk tittelen “Flyttefeberfri”:

NN Flyttefeberfri (KMV) “Flyttefeberfri”

Flyttefeber – En ny start, ble sendt på NRK i 2009, og er siden sendt b��������������������������������������������������������������������������������������������de på dansk og svensk TV. For mer informasjon om serien, og linker til nett TV og torrent, klikk her.