P3

I tillegg til at jeg personlig har jobbet mange år i P3, har Kommunemusikken også i senere tid produsert diverse lyd og jingler for P3 på freelancebasis.

online pharmacy cialis

Dette blir da bygget spesielt rundt P3′s eksisterende jinglepakke og lydbilde, og inneholder elementer fra kanalens lydprofil. Her er noen eksempler på underlag med kanal ID, laget som reine instrumentale strekk beregnet til å prate oppå:

UL P3 101 P3 underlag 1

UL P3 102 P3 underlag 2

UL P3 103 P3 underlag 3

UL P3 104 P3 underlag 4

UL P3 105 P3 underlag 5