Supernytt

tadalafil reviews, Zoloft reviews.

Kommunemusikken har produsert lydpakken til NRK Supers egen nyhetssatsing for barn; Supernytt. I samarbeid med redaksjonen jobbet vi fram et uttrykk som var aktuelt og moderne, og som hadde elementer av klassisk nyhetsmusikk i seg, men likvel ikke var fullt sA? “alvorlig” og pompA?st som den klassiske nyhetsvignetten.

Jeg produserte vignett, samt en rekke korte “bumpere” og overganger og underlag. Her er noen eksempler:

Supernytt vignett remaster Supernytt vignett

Supernytt bed 4 remaster Supernytt underlag

Supernytt slutt remaster Supernytt slutt

Mer informasjon om Supernytt finner du her.